Duyurular

BOZOĞLU Tekstil San Tic A.Ş

Ticaret Sicil No: 1777

Ticaret Unvanı

BOZOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Uşak Organize Sanayi Bölgesi 110. Cad. No:300 Uşak

Iskat İşlemine İlişkin İhtar,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin pay sahiplerinin sermaye taahhütlerini ödemelerine ilişkin çağrı ilanı 31/05/2022 tarihli ve 10588 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 264 sayfasında yayımlanmıştır.

Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen mütemerrit pay sahibi olan Sema Hazıroğlu’nun temerrüde konu olan %6 (122 010 / 2 033 500) oranındaki / 492.478,81.-TL tutarındaki sermaye borçlarını bu ilanın yayımlanmasını müteakip bir ay içerisinde BOZOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ’ne ait TÜRKİYE İŞ BANKASI UŞAK ŞUBESİ 12265 hesap numaralı/ TR98 0006 4000 0013 7000 0122 65 iban nolu Türk Lirası hesabına ödemeleri, aksi takdirde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 482 nci maddesi hükmü çerçevesinde işlem yapılacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 483 üncü maddesi gereğince ilan olunur.

Bozoğlu Tekstil San.ve Tic.A.Ş.